Your browser does not support JavaScript!
107學年度陽明大學牙醫學系大學甄選入學個人申請各項通知公告

107牙醫學系大學申請入學自傳及讀書計畫表格     連結

 

107牙醫學系大學申請入學通知單-上午場               連結

 

107牙醫學系大學申請入學通知單-下午場               連結

 

107指定項目甄試日期衝突各學系處理原則            連結

 

107個人查榜交通須知及地圖                                  連結

 

107個人指定項目甄試費用繳費須知                       連結

 

瀏覽數